Vo vedení europarlamentu je Maňka ako kvestor;

Europoslanec Vladimír Maňka zo Smeru sa stal prvým Slovákom vo vedení Európskeho parlamentu.

Do funkcie kvestora, jednej z pozícií predsedníctva parlamentu, ho zvolili v stredu ako nominanta frakcie socialistov a demokratov. Ktorej oblasti sa bude na novom poste venovať, podľa neho ešte nie je jasné. „Budem mať možnosť zúčastňovať sa na rozhodnutiach parlamentu a v prvých počiatkoch ich ovplyvňovať pozitívnym spôsobom,“ reagoval pre Pravdu Maňka. Pred niekoľkými rokmi sa mu to už podarilo, keď mal na starosti rozpočet EÚ ako hlavný spravodajca, dokázal niektoré veci zmeniť v rozpočtovom výbore. „Teraz budem môcť ovplyvňovať skoro každé rozhodnutie už v počiatku,“ doplnil. Počíta s tým, že jeho pracovný kalendár sa viac zaplní. Kolegovia zo slovenského zastúpenia v europarlamente hovoria o novej pozícii Maňku ako o úspechu a prestíži pre celé Slovensko. Predsedníctvo europarlamentu tvorí popri predsedovi a 14 podpredsedoch aj päť kvestorov. Slovák sa medzi nich dostal vôbec prvýkrát. Jeho mandát rovnako ako všetkých ostatných členov predsedníctva potrvá dva a pol roka. „Treba to brať ako úspech Slovenska, ktorý vyplýva z toho, že Vladimír Maňka dlhé roky pracuje na veľmi dobrej úrovni ako expert pri zostavovaní rozpočtu EÚ a má vždy veľmi dobré a kvalifikované vystupovanie,“ reagoval europoslanec Eduard Kukan. Podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH) je každé obsadenie pozície na európskej úrovni úspechom Slovenska a aktivitu mimo našej krajiny vždy chápe ako jej spoločnú reprezentáciu. „Tu nejde o to, kto je z akej strany, ale kto môže pomôcť Slovensku, a keď má niekto väčší vplyv, tak, samozrejme, mu treba pomôcť,“ uviedol Štefanec. Europoslankyňa za Smer Monika Flašíková-Beňová považuje Maňkov postup za ocenenie jeho práce. „A myslím si, že je to aj taká satisfakcia pre Slovensko a hlavne pre Smer po vlne kritiky, ktorá bola z našej frakcie na našu stranu,“ poznamenala. Zuzana Gabrižová z portálu EurActiv uviedla, že kvestori majú iba poradný hlas v rámci predsedníctva. Všeobecne je predsedníctvo orgán, ktorý viac riadi vnútornú stránku Európskeho parlamentu v administratívnom a organizačnom zmysle. „Každý z podpredsedov má svoje špecifické portfólio. Jeden sa stará o budovy, druhý o personálne otázky a kvestori majú v princípe na starosti ešte špecifickejšiu agendu, ktorá tiež súvisí s administratívou a financiami,“ spresnila Gabrižová. Keďže Maňka bol viackrát spravodajcom pre vnútorný rozpočet Európskeho parlamentu, predpokladá, že sa bude uberať týmto smerom. Podľa Gabrižovej je, samozrejme, dobré, že v predsedníctve konečne niekoho má aj Slovensko. Považuje to za definitívny odraz rešpektu, ktorý má nový kvestor v rámci svojej frakcie a širšieho parlamentu. „Možno väčší problém je, že Slovensko momentálne nemá žiadneho predsedu výboru, čo je naozaj veľmi dôležitá postava,“ dodala Gabrižová.

 

Projekt Euroscola 

V piatok sme odovzdali ocenenie najúspešnejším ôsmim stredným školám v projekte Euroscola z celého Slovenska. Všetci boli skvelí. S najtesnejším rozdielom zvíťazila Cirkevná združená škola z Vranova nad Topľou. To ste mali vidieť tú motiváciu a nadšenie z víťazstva. Mladí ľudia zo všetkých ôsmich škôl pocestujú za odmenu do Štrasburgu. Aj pre mňa bolo veľkou motiváciou stretnúť sa s mladými ľuďmi nielen na vyhodnotení, ale aj na diskusných fórach a stretnutiach v ich školách.

 

Požiarna bezpečnosť budov v Európe

Vladimír MAŇKA v stredu 3.decembra 2014 vo svojej kancelárii v Bruseli prijal predsedu Európskej aliancie požiarnych odborových zväzov Kima NIKULU a predstaviteľa Fire Safe Europe Miroslava SMOLKA. Diskutovali spolu o požiarnej bezpečnosti budov v Európe. Pri masívnych renováciách na zvýšenie energetických úspor sa znižuje požiarna bezpečnosť používaním nových stavebných materiálov, ktorých horľavosť a správanie pri styku s ohňom nie sú dostatočne preskúmané. Takmer neexistujú výskumy toxickej pôsobnosti dymu (aj keď tento pri požiaroch spôsobuje oveľa viac poranení alebo úmrtí ako sálajúca horúčava; toxický dym takisto obsahuje rakovinotvorné látky a je veľkým problémom aj pre samotných požiarnikov). V EÚ ročne pri požiaroch zomrie približne 4 000 osôb a to najmä na následky vdýchnutia jedovatého dymu. Obaja hostia zdôranili potrebu jednotnej európskej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti a potrebu systematického výskumu stavebných materiálov, ktoré by pomohli znížiť počet obetí v EÚ. Vladimír Maňka prisľúbil, že zabezpečí preskúmanie tohto problému a jeho riešenie.

 

Rokovanie o rozpočte EÚ

17.11.2014. Je 5 minút pred polnocou. Rokujeme v Bruseli o rozpočte EÚ s ministrami financií 28 členských štátov EÚ, resp. so štátnymi tajomníkmi, či veľvyslancami a s Európskou komisiou. Bojujeme za to, aby si štáty splnili svoje záväzky a zaplatili viac ako 26 miliárd eur neuhradených faktúr. Oni - Rada - zastúpená rezortami financií, majú so zaplatením problém. Slovenskí zástupcovia Rady, ako aj polovica štátov sú na našej strane. Ale najväčší prispievatelia do rozpočtu majú s platbami problém. Vyzerá to ešte, že sa poriadne zapotíme, kým tento problém, ako aj celý rozpočet EÚ na rok 2015 vyriešime a schválime.

 

Telekonferencia so študentami 

Dnes (14.10.) sme cez skype diskutovali so študentmi Gymnázia v Dubnici nad Váhom, Gymnázia v Brezne a Obchodnej akadémie v Prievidzi o aktuálnych problémoch Európy a Slovenska. Ja zo svojej kancelárie v Bruseli, študenti zo svojich tried. Študenti boli na diskusiu výborne pripravení. Sú to vo väčšine prípadov študenti, ktorí ma žiadajú o stretnutie, či videokonferenciu.

Nedeľná obhliadka výstavby 1.etapy cyklotrasy: Zvolen-Banská Bystrica.

Nedeľná obhliadka výstavby 1.etapy cyklotrasy: Zvolen-Banská Bystrica. Napriek tomu, že je rozostavaná, stretol som na nej veľa mladých i starších bežcov, cyklistov, aj zamilované páry na prechádzke. Už teraz je jasné, že ju budú využívať tisícky ľudí rôzneho veku - cyklisti, korčuliari i peší. V nasledujúcich troch rokoch som plánoval vybudovať cyklotrasy v šiestich okresoch Banskobystrického kraja.

 

Stretnutie s inšpiratívnym mladým človekom

Nemecká nadácia ZIS v spolupráci s organizáciou pre svetové kultúrne dedičstvo UNESCO pravidelne poskytuje štipendiá nadaným mladým ľudom, aby počas jedného mesiaca mohli samostatne vycestovať do inej krajiny a venovať sa štúdiu vybranej témy a pritom spoznávať miestnu kultúru a obyvateľov (http://www.zis-reisen.de/index-en.html). Štipendium musí pokryť všetky náklady na ubytovanie, dopravu aj stravu.

Tobias Veit, ambiciózny a rozhľadený mladý muž z Nemecka, vďaka tomuto štipendiu prišiel do Bruselu... na bicykli. Stretli sme sa pri poháre džúsu takmer v hodinovom rozhovore o dopadoch klimatických zmien a znečisťovaní životného prostredia, energetickej bezpečnosti a cenách energií. Podobný výskum uskutočnil Tobias aj minulý rok v Číne. Želám mu veľa úspechov v jeho ďalšom pôsobení!

Brusel 22.júl 2014 

 

Mladí ľudia a boj proti extrémnej chudobe

Vladimír Maňka sa 24. Júna v Bruseli stretol s mladými aktivistami. Podporil svojim podpisom ich snahu bojovať proti extrémnej chudobe. Europoslanec V. Maňka si myslí, že Európska únia musí hrať kľúčovú úlohu v boji proti extrémnej chudobe.