Počas jeho politického pôsobenia priniesol a realizoval viacero projektov, ktoré pomohli skvalitniť alebo uľahčiť život ľuďom. Napriek náročným pracovným povinnostiam si nájde čas na pomoc tým, čo ju potrebujú.

Finančné a materiálne dary za posledné štyri roky:
Ako primátor Zvolena, aj ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja si z platu nenechal ani euro. Ako poslanec Európskeho parlamentu daroval viac ako polovicu platu ľuďom, ktorí to potrebovali: zdravotne postihnutým občanom, ľuďom bez domova, dôchodcom, deťom, ale aj na šport, kultúru, cirkev.
Finančné prostriedky na pomoc odkázaným vo výške viac ako 20-tisíc eur ročne. Túto pomoc robí 20 rokov.

Príklady pomoci:
• Finančná pomoc ľuďom najviac postihnutým povodňami.
• Kúpa hydraulických lôžok a špeciálnych antidekubitných matracov.
• Špeciálne prístroje na záchranu života.
• Televízory pre domovy sociálnych služieb.
• Liečebné pobyty pre ťažko postihnuté deti.
• Finančná pomoc na operáciu pre dievčatko, ktorému hrozilo oslepnutie.
• Špeciálny počítač pre zrakovo postihnuté dieťa.
• Pomoc Katolíckej charite pre ľudí bez domova.
• Pomoc deťom zo sociálne odkázaných rodín (viac ako tritisíc detí).
• Zabezpečenie finančných prostriedkov pre tieto deti zo sociálne odkázaných rodín v sume viac ako 200-tisíc eur a materiálnej pomoci v hodnote viac ako 300-tisíc eur, za osem rokov.
• Pomoc cirkvi na reštaurovanie a opravy zariadení kostolov.
• Financovanie nákupu kníh do verejných knižníc.
• Príspevky na zbierky na boj proti zákerným chorobám.
• Financovanie cyklojazdy zo Štrasburgu a z Bruselu do nášho regiónu.
• Financovanie ligy malého futbalu.
• Financovanie charitatívnych podujatí so zbierkami na pomoc odkázaným deťom,....

Finančné a materiálne dary ostatné:
Počas celého obdobia „primátorovania“ svoj plat venoval ľuďom, ktorí to najviac potrebovali: zdravotne postihnutým občanom, ľuďom bez domova, dôchodcom, deťom.
Ako zvolenský primátor zriadil sociálny taxík pre postihnutých občanov a pre dôchodcov mesta za symbolické poplatky.
Odstupné po odchode z postu primátora venoval základným školám, materským školám a jasliam.
Spolu s katolíckou a evanjelickou cirkvou každý rok spolufinancuje štedrovečerný obed pre ľudí bez domova.
S televíznym moderátorom Patrikom Hermanom založili tradíciu letných táborov Štvorlístok deťom pre deti zo sociálne odkázaných rodín. Viac ako tri tisícky detí z celého Slovenska prežili možno najkrajšie chvíle života v tábore na priehrade vo Zvolene, na Kováčovej, či Ľubietovej. "Naším cieľom je aspoň na chvíľu vymaniť sociálne znevýhodnené deti z ich prostredia plného smútku, nedostatku a problémov. Chceme im ukázať, že život môže vyzerať aj inak. A že aj ony majú šancu žiť lepšie." Pobyt v tábore majú, samozrejme, bezplatný.
Finančne sa podieľal na rekonštrukcii kostola, na výrobe kríža na zvolenskom cintoríne, či na oprave prístupovej komunikácie k fare.
Pravidelne finančne prispieva zdravotne postihnutým občanom.
Podporuje prevenciu civilizačných chorôb, či boj proti rakovine hrubého čreva nielen na Slovensku.
Odstupné po odchode z postu predsedu BBSK venoval katolíckej charite.