Štvorlístok deťom

Občianske združenie vzniklo v apríli 2008. Jeho predstaviteľmi sú Patrik Herman (moderátor Televízie Markíza) a Vladimír Maňka. V minulosti ich spojil letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín, siroty, polosiroty a týrané deti, ktorý každoročne v rekreačnom zariadení na priehrade Môťová pri Zvolene organizovala Nadácia Markíza (1999-2004). Vladimír Maňka bol v tom čase primátorom mesta Zvolen, Patrik Herman hlavným vedúcim tábora, v ktorom sa každoročne v priebehu mesiaca júl odrekreovalo vyše 300 detí z celého Slovenska.

Tento projekt medzičasom zanikol. Nezanikli však priateľské vzťahy, záujem desiatok nadšencov, ani myšlienka. Podnetom pre založenie Občianskeho združenia Štvorlístok deťom bola práve snaha túto myšlienku zachrániť. S podporou priateľov, podnikateľov, starostov i primátorov, predstaviteľov štátnej správy, verejnosti a mnohých ľudí s veľkým srdcom sa podarilo nadviazať na túto skvelú tradíciu, a tak každé leto víta Zvolen desiatky detí z celého Slovenska.

Naším cieľom je aspoň na chvíľu vymaniť tieto deti z prostredia smútku, nedostatku a problémov. Aby zabudli na smutné zážitky z tragických udalostí v rodine (na úmrtie rodičov, súrodencov či týranie), na dospelácke povinnosti (na manuálnu prácu v snahe zlepšiť sociálnu situáciu rodiny či starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča), na sociálne pomery (na staré a obnosené oblečenie a obuv, kritickú striedmosť v stravovaní a pod.) a ukázať im, že život môže vyzerať aj inak. Budeme radi ak sa k nám pridáte a pomôžete nám pripraviť pre ne spoločne krásne prázdniny!