Hospodárska a menová únia

Hospodárska a menová únia (HMÚ), ktorá neodmysliteľne patrí k dokončovaniu vnútorného trhu, znamená väčšiu koordináciu hospodárskych politík členských štátov na európskej úrovni a záväzok predchádzať nadmernému rozpočtovému deficitu (Pakt stability a rastu). HMÚ viedla k zavedeniu jednotnej meny – eura. Od 1. januára 1999 je za riadenie európskej menovej politiky zodpovedná Európska centrálna banka (ECB). Bol zavedený systém správy ekonomických záležitostí, koordinácia hospodárskych politík a dohľad nad nimi, ako aj mechanizmus finančnej pomoci členským štátom s vážnymi hospodárskymi problémami.