Sektorové politiky

Jednotnosť konania zaručuje pákový efekt, ktorý umožňuje dosahovať lepšie výsledky. V priebehu rokov Únia vypracovala súbor politík, ktoré dopĺňajú jednotný trh. Tieto politiky sa vzťahujú na najrôznejšie oblasti a umožňujú rôzne stupne harmonizácie, ktoré siahajú od skutočných spoločných politík po jednoduchú spoluprácu. Predstavujú usmernenia, ktoré sa Únia rozhodla dodržiavať v určitých oblastiach, často veľmi úzko spojených so životom občanov a podnikov a zameraných na dosiahnutie všeobecných cieľov, ktoré si Únia stanovila. Súdržnosť, poľnohospodárstvo, rybolov, životné prostredie, zdravie, práva spotrebiteľov, doprava, cestovný ruch, energetika, priemysel, výskum, zamestnanosť, azyl a prisťahovalectvo, ako aj dane, spravodlivosť, kultúra, vzdelávanie a šport sú oblasťami, o ktorých môže Únia spolurozhodovať.