Vonkajšie vzťahy Únie

Činnosť Európskej únie na medzinárodnej scéne sa spravuje zásadami, ktoré mali rozhodujúci význam pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré sú zakotvené aj v Charte Organizácie Spojených národov a v medzinárodnom práve. K tomu neodmysliteľne patrí podpora ľudských práv a demokracie. Prostredníctvom tejto činnosti Únia tiež vyzdvihuje svoje strategické záujmy a ciele. Únia bude aj naďalej rozširovať a posilňovať svoje politické a obchodné vzťahy s ostatnými krajinami a regiónmi sveta, v rámci čoho bude usporadúvať pravidelné samity so svojimi strategickými partnermi, ako sú Spojené štáty, Japonsko, Kanada, Rusko, India a Čína. Jej činnosť zahŕňa tiež podporu rozvoja, spolupráce a politického dialógu s krajinami Stredozemia, Blízkeho východu, Ázie, Latinskej Ameriky, východnej Európy, Strednej Ázie a západného Balkánu. Európska služba pre vonkajšiu činnosť, do ktorej patria diplomati členských štátov a ktorej predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie, je od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy novým aktérom a v daných oblastiach zohráva dôležitú úlohu v týchto oblastiach.