Moje najväčšie úspechy.

Šetrenie aj v Európskej únii.

Európsky parlament mu ako jedinému Slovákovi zveril úlohu hlavného spravodajcu pre rozpočet Európskej únie. Z tohto postu sa mu podarilo ušetriť na administratívnych výdavkoch EÚ desiatky miliónov eur. Tieto prostriedky sú viac potrebné na rozvoj regiónov aj na Slovensku.

Zlepšenie čerpania eurofondov pre nové členské štáty.

Podarilo sa mu zabrániť kráteniu eurofondov pre nové členské štáty. Na základe jeho podnetu požiadal Rozpočtový výbor Komisiu o zjednodušenie pravidiel čerpania eurofondov. Pravidlá sa zo strany Bruselu zjednodušili. V tejto aktivite využil svoje skúsenosti bývalého primátora a na konkrétnych príkladoch preukázal, že komplikované čerpanie spôsobili bruselskí úradníci.


Ďalších viac ako 500 mil. eur pre Slovensko.

Spolu s europoslankyňou Monikou Smolkovou (zastupuje SMER-SD v EP) vo Výbore EP pre regionálny rozvoj presadili návrh premiéra Roberta Fica (ktorý mu v Rade odsúhlasili premiéri) o predĺženie čerpania eurofondov pre Slovensko o ďalší rok. Prijatím tohto návrhu dostalo Slovensko možnosť čerpať ďalších 500 mil. eur. Podarilo sa mi prelomiť nesúhlas poslancov z niektorých členských štátov EÚ.


Nové pravidlá čerpania eurofondov.

Podieľal sa na tvorbe nových pravidiel čerpania eurofondov na nasledujúcich sedem rokov. Návrhy čerpal z praktických skúseností získaných na poste predsedu BBSK a zo spolupráce s primátormi a starostami zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Získanie viac financií za odstavenie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice

Podieľal sa na presadení požiadavky vlády SR v Európskom parlamente, aby v novom sedemročnom rozpočte EÚ bola vyššia kompenzácia a viac financií pre Slovensko za odstavenie dvoch blokov JE Jaslovské Bohunice. Podarilo sa získať dvakrát toľko financií, ako pôvodne navrhla Európska komisia