Mr.Cut

(Nový Čas)

V Bruseli si vyslúžil prezývku Mr. Cut (Pán Kat). Ako prvý a jediný Slovák má v Európskej únii moc rozhodovať o peniazoch. A otvorene vyhlasuje, že európskych byrokratov treba priškrtiť a ušetrené peniaze dať tam, kde ich ľudia naozaj potrebujú. Tento muž má najnevďačnejšiu rolu v Bruseli! Slovák Vladimír Maňka má ušetriť milióny eur v rozpočte EÚ. Po výzve Nového Času pre europoslancov, aby si znížili platy, sa tak na scéne objavil muž, ktorý to má priamo v pracovnej náplni. Finančná kríza zasiahla celý svet. Zvýšila sa nezamestnanosť a ľuďom sa znížili príjmy. Tých, ktorých sa vôbec nedotkla, sú europoslanci. Aj preto vyzval Nový Čas našich zástupcov, aby za zníženie platov zabojovali. Jedným z tých, ktorí sa na to odhodlali, je Vladimír Maňka. „Sú to peniaze obyvateľov celej Európskej únie a urobím všetko, aby Európania mohli byť spokojní, že sa tieto zdroje využívajú racionálne,“ povedal Novému Času. Za to, že navrhol zníženie niektorých výdavkov, si od svojich kolegov vyslúžil prezývku Mr. Cut, čo je odvodené od slova sekať. Bolo to v dôsledku jeho neústupných návrhov, aby sa v Európskom parlamente vykonal audit, ktorého cieľom bolo ušetriť na administratíve. Podarilo sa. Túto cestu prijala Európska komisia a zaviazala sa znížiť európsku administratívu o cca 2 600 zamestnancov v najbližších troch rokoch, to je do konca roka 2016.  

 

Vladimír Maňka o práci europoslanca

(Bystricoviny 6.1.2014)


V sobotu 24.mája 2014 nás čakajú tretie voľby do Európskeho parlamentu od vstupu Slovenska do EÚ. Budeme voliť 13 slovenských europoslancov z celkového počtu 736.
Májové eurovoľby budú čiastočne i vysvedčením Európskej únie za boj s najväčšou krízou v jej dejinách, spojenej so záchranou jednotnej meny euro. V posledných voľbách v roku 2009 bola volebná účasť na Slovensku iba 19,64 percenta, čo bolo najmenej v celej EÚ.
Voliči zvolili 13 slovenských poslancov: Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová, Monika Smolková a Boris Zala (všetci SMER-SD), Eduard Kukan a Peter Šťastný (obaja SDKÚ-DS), Anna Záborská a Miroslav Mikolášik (obaja KDH), Edit Bauer a Lajos Mészáros (obaja SMK), Jaroslav Paška (SNS) a Sergej Kozlík (ĽS-HZDS).
Jediným europoslancom z Banskobystrického kraja je Vladimír Maňka (54), ktorý bude kandidovať aj v tohoročných májových voľbách. Poslancom Európskeho parlamentu je už druhé volebné obdobie od roku 2004. Pôsobí v rozpočtovom výbore a výbore pre regionálny rozvoj. Je členom Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP. V Európskom parlamente je vedúcim delegácie poslancov, zvolených za SMER-SD. Posledné štyri roky bol zároveň aj predsedom BBSK.


V tomto volebnom období bol hlavným spravodajcom pre najdôležitejší dokument roka - rozpočet Európskej únie, ako doteraz jediný zástupca zo Slovenska. Spýtali sme sa ho, ako hodnotí svoju doterajšiu prácu v Európskom parlamente: "Keď som pripravoval správu o rozpočte (jednu z piatich), musel som rokovať s predstaviteľmi všetkých európskych inštitúcií. Bolo to viac ako sto rokovaní. Návrhy, ktoré pripravili inštitúcie, som zanalyzoval a v mnohých prípadoch zmenil,“ hovorí Maňka.

Ďalej pokračuje: „Oproti pôvodným návrhom došlo k úspore miliónov eur a k systémovým zmenám. Prvýkrát v histórii EP sa mi podarilo presadiť schválenie auditu, ktorý prináša ročne ďalšie miliónové úspory. Na základe auditu pristúpila EÚ vo finančnom rámci 2014-2020 k opatreniu, kedy európske inštitúcie ušetria na byrokracii cca 2.500 zamestnancov. Okrem úspor na mzdách sú to aj úspory za kancelárske priestory, energie, telefóny a ďalšie prevádzkové náklady za viac ako 200 miliónov eur ročne.“

Vladimír Maňka sa vyjadril aj k dosahovaniu konsenzu v početnom Európskom parlamente: „Často dostávam otázku: Môže jeden poslanec z malého Slovenska presadiť v Európskej únii svoje návrhy? Môže. Ako hlavný spravodajca pre rozpočet som ďalšie rokovania k rozpočtu viedol s ministrami financií krajín EÚ. Na všetko, čo som vyrokoval, som hľadal podporu najprv v mojej politickej skupine sociálnych demokratov (takmer 200 europoslancov). Keď máte za sebou 200 europoslancov, to je už obrovská sila. Každý potom berie vaše návrhy vážne. Desiatky návrhov som predkladal na schválenie v rozpočtovom a dotknutých výboroch. Keď som ich takto vyrokované predložil v pléne Európskeho parlamentu, vedel som dopredu, že mám vyhraté.“

Aký zmysel má vlastne práca europoslanca pre Slovensko? Takto to vidí náš jediný poslanec z Banskobystrického kraja: „Svoju prácu robím preto, aby to prinieslo obyvateľom EÚ a Slovenska osoh. Nie kvôli tomu, aby ma analytici či médiá hodnotili ako najaktívnejšieho. A už vôbec nie, aby som robil falošné aktivity, s ktorými sa žiaľ vychádza hlavne teraz pred voľbami. Možno si rôzni hodnotitelia ani neuvedomujú, že takto tlačia mnohých poslancov k tomu, aby namiesto reálnej práce zbierali body na aktivitách, ktoré obyvateľom Slovenska a EÚ nepomôžu. Takáto cesta poškodzuje záujmy Slovenska a EÚ a ja ňou nikdy nepôjdem. Ak ma ľudia zvolili do funkcie europoslanca, mojou povinnosťou je priniesť pre Slovensko praktické výsledky, ktoré prinesú našim obyvateľom úžitok.“

 

Výňatok z listu riaditeľa spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene Gerharda Bauckeho, ktorý napísal V. Maňkovi, pri príležitosti odchodu do dôchodku...

Vašu účasť na mojej rozlúčke z titulu odchodu do dôchodku a zároveň odchodu z funkcie riaditeľa závodu spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, Zvolen, dňa 24. mája 2013 som ponímal ako veľkú česť. V tento deň ste ma vyznamenali aj Cenou predsedu BBSK. Jedná sa o najčestnejšie ocenenie, aké som doposiaľ obdržal a veľa pre mňa znamená. Viackrát sme hovorili o tom, že Vy ste ten, ktorý svojim osobným nasadením dosiahol to, že Continental prišiel práve do Zvolena. Táto cena do istej miery patrí Vám, pretože Vy ste zodpovedný za to, že Závod Zvolen, ako ho v rámci korporácie Continental nazývame, medzičasom zamestnáva 1000 ľudí z tohto regiónu a poskytuje im isté pracovné miesto...
Srdečne vám ďakujem, vážený pán Maňka, za Vašu obrovskú podporu, ktorej sa mi z Vašej strany za obdobie takmer 8 rokov mojej činnosti v závode Zvolen od Vás vždy dostalo a ktorá sa odzrkadlila aj v spomínanom ocenení a na Vašej účasti na mojej rozlúčke....

 

 

REBRÍČEK EUROPOSLANCOV

(16.05.2014; Hospodárske noviny; mut. , HN plus , s. 11; Tomáš Nejedlý

ANALÝZA TÝŽDŇA 

Každý piatok ponúkajú HN svoj pohľad na najdôležitejšiu udalosť uplynulých dní. Dnes odpočet práce europoslancov, ktorým sa skončilo päťročné funkčné obdobie. 

Tomáš Nejedlý (c)hn tomas.nejedly@ecopress.sk 

...Vedenia politických skupín prideľujú pozíciu spravodajcu najskúsenejším členom, tie najvýznamnejšie dokumenty získavajú šéfovia výborov a funkcionári politických skupín. "Je to oveľa zodpovednejšia úloha ako v našom parlamente. Aby správa prešla, musíte do detailov poznať legislatívu, komunikovať so zástupcami ostatných frakcií, vedieť vyjednávať a konštruktívne viesť ten proces," vysvetľuje analytička portálu Euractiv Zuzana Gábrižová. 

Rozpočet EÚ 

Dôležitá je však nielen kvantita. "Môžete byť spravodajcom aj v 50 prípadoch a nemusí to nič znamenať veľmi záleží na tom, či parlament pripravuje stanovisko k legislatíve alebo k nelegislatívnemu dokumentu. Pri legislatíve musíte rozlišovať medzi politicky významnejšími návrhmi a menej významnými. Tu má zatiaľ najvýznamnejšie body na konte druhý v poradí rebríčka Vladimír Maňka (SmerSD). Európsky parlament ho totiž ako zatiaľ jediného zástupcu zo Slovenska schválil do funkcie hlavného spravodajcu pre rozpočet Európskej únie. 

2. miesto 

Vladimír Maňka (SmerSD) 

"Presadil som návrh, na základe ktorého europarlament po prvý raz v histórii vykoná svoj audit. Komisia sa na tomto základe zaviazala do roku 2016 prepustiť 2 600 úradníkov, čo prinesie úsporu stoviek miliónov eur. V rozpočtovom výbore som zabránil kráteniu európskych fondov pre nové členské štáty." 

 Mr.Cut: Jediný Slovák, ktorý riadil financie EÚ

(Bystricoviny 17.5.2014)

Je poslancom Európskeho parlamentu už dve volebné obdobia od roku 2004. Pôsobil v rozpočtovom výbore a výbore pre regionálny rozvoj. Je členom Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov. V uplynulom volebnom období bol hlavným spravodajcom pre najdôležitejší dokument roka - rozpočet Európskej únie.
V Bruseli si vyslúžil prezývku Mr. Cut (Pán Kat). Ako prvý a jediný Slovák mal v Európskej únii moc rozhodovať o peniazoch. Europoslanec Vladimír Maňka vytrvalo presadzoval, že európskych byrokratov treba priškrtiť a ušetrené peniaze dať tam, kde ich ľudia naozaj potrebujú.
 

Mali ste najnevďačnejšiu úlohu v Bruseli. Prečo ste sa rozhodli ušetriť milióny eur v rozpočte EÚ?
Sú to peniaze obyvateľov celej Európskej únie, preto bolo treba urobiť všetko, aby Európania mohli byť spokojní, že sa tieto zdroje využívajú racionálne. Cieľom bolo ušetriť na administratíve a takto získané financie použiť na rozvoj chudobných regiónov. Podarilo sa. Túto cestu prijala Európska komisia a zaviazala sa znížiť európsku administratívu o cca 2.600 zamestnancov do konca roka 2016.

Prečo vládne aj na Slovensku akási nechuť k eurovoľbám?
Je prirodzené, že tí, ktorí si nemôžu nájsť zamestnanie, sa hnevajú na politikov, že to trvá dlho. V ťažkých chvíľach sme viac náchylní počúvať tých, ktorí všetko kritizujú a sľubujú, že oni to vyriešia. Takýchto večných eurokritikov máme aj v Európskom parlamente. Nikdy však nič nenavrhli, nič nevyriešili. Neplnia si svoje povinnosti a nehovoria pravdu. Kto ich nepozná, môže im uveriť. Je dôležité vedieť, že krízu, nezamestnanosť a iné problémy vyriešia len tí, čo vedia, ako to urobiť. Tí nekričia, nesľubujú, ale pracujú. Boj s krízou je ako zastaviť a otočiť rozbehnutý vlak. Chce to premyslené kroky a čas, aby prišli výsledky. Tento rok je prelomový a výsledky už prichádzajú.

V predchádzajúcich rokoch musel Európsky parlament venovať veľa energie tomu, aby dokázal čeliť dopadom hospodárskej krízy. V súčasnosti badať, že Európa sa postupne dostáva z recesie a hospodárstvo začína rásť. Kedy a ako by toto zlepšenie mal pocítiť bežný Európan?
V tomto roku sa situácia bude ďalej zlepšovať. Ukazujú to všetky indikátory, pokiaľ do toho nezasiahne nejaká vyššia moc alebo výnimočná situácia ako je napríklad teraz na Ukrajine. V Európskom parlamente sme prijali desiatky opatrení, ktoré začínajú prinášať ovocie. Po voľbách do EP bude záležať, ktoré strany budú mať viac poslancov. Verím, že ako sociálni demokrati posilníme naše rady a budeme môcť vybojovať pre ľudí aj také veci, ktoré doteraz pravica a euroskeptici brzdili. Premyslený boj s daňovými únikmi a podvodmi nám pomôže získať ročne stovky miliárd eur a aj na Slovensku vytvoriť desiatky tisíc nových pracovných miest a zlepšiť životnú úroveň obyvateľov.


Podľa renomovaného portálu www.votewatch.eu ste boli v uplynulom volebnom období hodnotený ako najlepší zo slovenských a 13. zo 766 poslancov Európskeho parlamentu. V práci europoslanca zrejme nie je najdôležitejšie, koľkokrát vystúpi v pléne, ale aj čo povie a aký to má dosah napríklad na rozpočet EÚ. Je to tak?

Áno, je to presné. Okrem spomínaného okresania nákladov na administratívu EÚ a výrazného zníženia počtu bruselských úradníkov sa mi podarilo zabrániť kráteniu európskych fondov pre nové členské štáty, ale aj vybojovať pre Slovensko výnimku, podľa ktorej získa naša krajina ďalších 500 miliónov eur.

Za vášho pôsobenia na poste župana ste dokázali v Banskobystrickom kraji aj napriek kríze financovať najviac investícií a získali ste pre kraj desiatky miliónov eur z eurofondov. Z týchto peňazí ste opravili školy, postavili cesty, zateplili budovy domovov sociálnych služieb. Čo hovoríte na snahu vášho nástupcu stopnúť čerpanie eurofondov?
Obyvatelia Slovenska sa rozhodli vstúpiť do EÚ dobrovoľne. Pred 11 rokmi takmer 92,5 % z tých, ktorí sa zúčastnili referenda, hlasovali za vstup Slovenska do EÚ. Proti bolo len 6,2 %. To hovorí za všetko. Každý politik musí rešpektovať toto rozhodnutie ľudí. Ak v Banskobystrickom kraji mestá, obce, samotný samosprávny kraj a podnikatelia nebudú čerpať financie z eurofondov, prídeme o tisícky pracovných miest. Kto odmieta takúto pomoc, poškodzuje ľudí na Slovensku.

Marian Kotleba vás v poslednom čase obviňoval z nehospodárneho nakladania s majetkom župy a jej zadlžovania. Ako sa na to pozeráte?
Som ochotný ísť s pánom Kotlebom kedykoľvek do otvorenej diskusie, kde všetky tieto lži vyvrátim argumentmi. Nezávislá organizácia Transparency International Slovensko v roku 2013 opakovane ocenila náš kraj ako najtransparentnejší. Každú súťaž sme robili otvorene a férovo. Ďalšia nezávislá inštitúcia INEKO vyhodnotila náš kraj ako najmenej zadlžený zo všetkých ôsmich, hoci predtým to bolo presne naopak. A za všetko hovorí oficiálny výsledok hospodárenia Banskobystrického kraja za minulý rok, keď skončil s prebytkom vyše 9 miliónov eur, z čoho sa mohli uhradiť záväzky a zostala ešte aj rezerva na rozvojové projekty.
 

(pr)

 

Najviac medializovaným europoslancom v televízii

je Vladimír Maňka.

Najviac medializovaným poslancom európskeho parlamentu v slovenských televíziách je Vladimír Maňka za Smer-SD. Vyplýva to z analýzy spravodajstva slovenských televíznych staníc spoločnosti NEWTON Media za volebné obdobie 2009 – 2014. „Maňkovi, o ktorom informovalo 210 príspevkov, dopomohla aj medializácia v regionálnych voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja. Aj druhá Monika Flašíková-Beňová za Smer-SD (159 príspevkov) sa okrem funkcie europoslankyne medializovala ako kandidátka na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja... To isté platí aj o treťom Miroslavovi Mikolášikovi za KDH (101 príspevkov)..... povedal mediálny analytik Martin Gonda. V RTVS, TA3 aj na Markíze bol najviac medializovaný Vladimír Maňka. TV JOJ dala najviac priestoru Monike Flašíkovej – Beňovej.....
Rebríček najviac medializovaných poslancov rozdelený podľa médií nájdete na stránke MEDAN.SK.

Sledované obdobie bolo od 14.7.2009 do 30.4.2014.