Ženatý, s manželkou Vierkou majú spolu dve deti.

 

Vo svojej práci naplno využíva odborné vedomosti a skúsenosti, ktoré získal či už ako europoslanec a hlavný  spravodajca  pre rozpočet Európskej únie, poslanec Národnej rady SR,  bývalý primátor Zvolena alebo predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

 
Priebeh zamestnaní:
•             Závody ťažkého strojárstva Detva, vedúci prípravy a realizácie investícií (1983 - 1992).
•             INVESTEX, s. r. o., riaditeľ spoločnosti, ktorá pôsobila v oblastiach: projektovanie, dodávka stavieb na kľúč, zahraničný obchod (1992 - 1998).
 
Poslanec NR SR (1998 – 2002):
•             Podpredseda Výboru pre financie, rozpočet a menu.
•             Člen Výboru pre európsku integráciu.
•             Člen Spoločného parlamentného výboru EÚ - SR.
 
Primátor mesta Zvolen (1999 – 2005):
•             Pod vedením Vladimíra Maňku bol Zvolen dlhodobo najlepšie hospodáriacim mestom na
Slovensku - mesto získalo ocenenie Strieborný Golem.
•             Počas celého obdobia venoval celý svoj primátorský plat sociálne znevýhodneným ľuďom regiónu.
•             Odstupné po odchode z funkcie primátora mesta daroval deťom materských škôl, základných škôl a jaslí.
•             S televíznym moderátorom Patrikom Hermanom založili združenie Štvorlístok deťom. Spolu organizujú letné tábory pre deti zo sociálne odkázaných rodín.
•             Primátori a starostovia z celého Slovenska ho na základe výsledkov práce vo funkcii primátora podporili ako svojho kandidáta vo voľbách do Európskeho parlamentu.
•             Ďalej spolupracuje so starostami a primátormi z celého Slovenska.
 
Poslanec Európskeho parlamentu (od 2004):
•             Člen Výboru pre rozpočet: presadil zníženie byrokracie, aby využívanie financií z európskych fondov bolo pre mestá a obce nových členských krajín výrazne jednoduchšie.
•             Stály tieňový spravodajca Výboru pre rozpočet pre štrukturálne fondy (od roku 2004).
•             Tieňový spravodajca Európskych sociálnych demokratov pre rozpočet EÚ.
•             Hlavný spravodajca Európskeho parlamentu pre rozpočet Európskej Únie.
•             Člen Výboru pre regionálny rozvoj (od roku 2011) – príprava nových pravidiel čerpania európskych fondov na roky 2014 – 2020, presadenie výnimky pre Slovensko, aby mohlo čerpať eurofondy o rok dlhšie. Slovensko tým získa 500 mil. eur.
 
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (2010 - 2013)
•             Banskobystrický samosprávny kraj získal opakovane ocenenie Najtransparentnejší kraj na Slovensku (rebríček Transparency International).
•             Od roku 2012 prvýkrát v histórii nebol  na poslednej priečke v nezamestnanosti. Pomohlo k tomu čerpanie financií z eurofondov.
•             Znížil  dlhy  v zdravotníctve. Samosprávny kraj pod jeho vedením sa prestal zadlžovať v zdravotníctve.
•             Počas celého obdobia venoval celý svoj plat sociálne znevýhodneným ľuďom regiónu.
Vzdelanie:
•             Stavebná fakulta SVŠT Bratislava (1978 – 1983).
•             Open University: profesionálny certifikát v manažmente (certifikáty: Efektívny manažér, Finančný manažment, Marketing v praxi, Riadenie rozvoja organizácie (1995 – 1998).
 
Znalosť cudzích jazykov:
•             anglicky aktívne
•             rusky aktívne
 
Stáže:
•             Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky v Prahe (1989).
•             Manažérska stáž v USA (1995).
 
Ocenenia:
•             Ministerstvo výstavby a verejných prác SR za I. miesto v súťaži Progresívne a cenovo dostupné bývanie ´98 v kategórii Obnova bytového fondu v bytových domoch. Išlo o prestavbu budov dočasného ubytovania sovietskych vojsk na bytové domy vo Zvolene na sídlisku Podborová.
•             Cena mesta Banská Štiavnica za rozvoj kultúrneho dedičstva (2002).
•             Strieborný Golem za výsledky hospodárenia mesta Zvolena (2003).
•             Cena prezidenta Rumunska (2007).
•             Cena primátora mesta Zvolena (2009).
.           Najtransparentnejší kraj na Slovensku v rokoch 2011-2013 - Cena Transparency International