Čo nám prinieslo 10 rokov členstva Slovenska v EÚ?

S prispením eurofondov sme na Slovensku vytvorili viac ako 130 000 pracovných miest.

• Vo všetkých štátoch, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004, životná úroveň vzrástla. Na Slovensku vzrástol HDP z 57% na takmer 76% priemeru EÚ. Predbehli sme Maďarsko. Náskok Česka sme znížili z 19% na 5%.
 

• Približne 80% verejných investícií financujeme na Slovensku len vďaka eurofondom. Takmer 13 miliárd eur európskych financií sme použili najmä na výstavbu dopravnej infraštruktúry, ale aj na ochranu životného prostredia či modernizáciu nemocníc, domovov sociálnych služieb a škôl.
 

Doprava:
- z eurofondov sme postavili vyše 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ďalších 112 km je vo výstavbe. Vybudovali alebo zmodernizovali sme vyše 1830 km ciest I., II. a III. triedy;
- zmodernizovali sme vyše 100 km železníc, ďalšie desiatky km sú vo výstavbe;
- fondy sme použili aj na nákupy nových vlakových súprav a obnovu vozňov - Slovensko mohlo zaobstarať 61 nových vlakov;
- v rámci modernizácie bratislavskej MHD dôjde k výmene celého trolejbusového parku, t.j. 80 moderných nízkopodlažných trolejbusov, zaobstará sa nákup 30 električiek a 15 vlakových súprav pre prímestskú dopravu. Košice sa tiež môžu tešiť na 23 nových električiek, obnovu električkových tratí, nové trolejbusy a prímestské vlaky.
 

Vzdelávanie, sociálna sféra, kultúra:
- z fondov EÚ sme zmodernizovali 56 nemocníc, 208 domovov sociálnych služieb a vyše 1020 škôl;
- v oblasti cestovného ruchu sme podporili takmer 500 zariadení, čím sa zvýšila atraktivita regiónov, príjmy a zamestnanosť v tomto sektore;
- vďaka programu Erasmus vycestovalo do zahraničia vyše 17 500 študentov a ďalších 3000 študentov absolvovalo zahraničnú praktickú stáž v podnikoch. Na výmenné programy vycestovalo aj 6237 vysokoškolských učiteľov zo Slovenska;
- významným projektom, ktorý prispel k zviditeľneniu východoslovenského regiónu boli Košice – Európske hlavné mesto kultúry. Finančná podpora smerovala do 20 investičných projektov v celkovej výške 55 miliónov eur.
 

Regenerácia sídel, enviro-ochrana:
- eurofondy významne prispeli k obnove miest a obcí v podobe regenerácie centier miest, obnove námestí, opráv budov či výsadby zelene. EÚ takto podporila regeneráciu 843 sídel a verejných priestranstiev;
- v oblasti životného prostredia Únia podporila výstavbu a obnovu takmer 1600 km novej kanalizačnej infraštruktúry a 230 projektov na zníženie znečistenia vzduchu. Zrekonštruovali sme 24 čistiarní odpadových vôd;
- v oblasti protipovodňových opatrení eurofondy podporili celkovo 99 projektov vo výške takmer 129 miliónov eur;
- čerpali sme aj pomoc z Fondu solidarity EÚ, ktorý sa používa v mimoriadnych situáciách, akými sú napríklad veľké prírodné katastrofy. Slovensko získalo túto pomoc v súvislosti ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 (5,7 mil. eur) a s povodňami v roku 2010 (20,4 mil. eur).
 

Zamestnanosť:
- postavili sme 26 priemyselných parkov a priamu podporu získalo 572 malých a stredných podnikov;
- ďalšia podpora smerovala pre 116 vedeckých inštitúcií a na inovačné aktivity v podnikoch (30 projektov, z toho 26 malých a stredných podnikov);
- poľnohospodári v rokoch 2004 – 2013 v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka získali takmer 4,85 miliárd eur.

V rokoch 2014 - 2020 môžeme získať ešte omnoho viac. Pomôže to Slovensku ešte rýchlejšie dobiehať vyspelé krajiny. Vytvoríme desiatky tisíc nových pracovných miest. Životná úroveň našich obyvateľov bude rásť. Rovnako budú rásť platy i dôchodky. To všetko len preto, že sme členmi Európskej únie.

Podporme ľudí, ktorí chcú a vedia ako na tejto ceste úspešne pokračovať.