Nedajte sa oklamať euroskeptikmi

Euroskeptici

• všetko kritizujú a hlasno (a často až vulgárne) vyjadrujú svoju nespokojnosť, ale sami neprichádzajú so žiadnymi konštruktívnymi riešeniami a nápadmi
• vďaka svojim agresívnym postojom sa dostávajú do izolácie a nenachádzajú partnerov na spoluprácu
• vnímajú veci veľmi zjednodušene, často neuvádzajú skutočnosť so všetkými odtienkami, ale vyberajú si len určité aspekty, ktoré sa im hodia, čo hraničí so zavádzaním
• propagujú svoje vlastne práva na základe demokratických hodnôt a potom sa v prípade úspechu stavajú proti demokracii
• (euroskeptici a radikáli) budú mať pravdepodobne problém vytvoriť politickú skupinu v Európskom parlamente, keďže by potrebovali mať poslancov až zo 7 členských krajín, čo nie je isté, a zároveň nie sú jednotní
• vyjadrujú sa veľmi priamo a jednoducho, ich prejavy sú často veľmi emotívne, ale nerobia nič praktické pre odstránenie samotných problémov a ich príčin
• svojimi vyjadreniami často ukazujú neznalosť alebo vedomú ignoráciu platných postupov pri prijímaní európskych právnych predpisov

preto
• pri Vašom rozhodovaní, komu dáte svoj hlas, sa riaďte vlastným úsudkom, nedajte sa presvedčiť len jednoduchými heslami a prihliadajte na skutočné dosiahnuté výsledky