Richard Sulík: "Mentolové cigarety v budúcnosti nelegálne"

EÚ tak šmahom ruky vymaže jedno celé priemyselné odvetvie. Len vo Veľkej Británii dosahujú predaje mentolových cigariet v ročnej výške zhruba 770 miliónov eur. Pôsobivé čísla však nenaznačujú len poškodenie ekonomiky, ku ktorému nevyhnutne príde. Mentolové cigarety sú v Európskej únii populárne a žiadna pečiatka byrokrata tomu nezabráni."

Aká je skutočná pravda?

Fajčenie ročne zabije v EÚ okolo 700.000 ľudí. R. Sulík však vo svojom blogu spomína len finančný zisk súkromného sektora, ktorý by podľa jeho názoru mal byť vďaka novej legislatíve obmedzený. Pri cigaretách a akomkoľvek inom produkte sa ale nestačí pozerať len na to, aký profit prinesú výrobcovi a distribútorovi, ale aké nepriame náklady spôsobia spoločnosti a zdravotnému systému. Napr. náklady na zdravotnú starostlivosť, vyžiadanú z dôvodu chorôb spôsobených fajčením, stoja členské krajiny 25 miliárd EUR ročne a ďalších 8 miliárd EUR tvoria straty spôsobené ich neprítomnosťou v práci. Až 94% fajčiarov začne pred 25. rokom života.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_infograph.pdf

Legislatívny návrh Komisie smernice o tabakových výrobkoch (15): Pravdepodobnosť odlišnej regulácie ešte viac zvyšujú obavy týkajúce sa tabakových výrobkov vrátane bezdymových tabakových výrobkov, ktoré majú charakteristickú príchuť inú ako tabak, ktorá môže uľahčiť začatie spotrebúvania tabaku alebo ovplyvniť spotrebiteľské návyky. V mnohých krajinách sa napríklad predaj výrobkov s mentolovou príchuťou postupne zvýšil napriek tomu, že celková prevalencia fajčenia sa znížila. Viacero štúdií uviedlo, že tabakové výrobky s mentolovou príchuťou môžu uľahčovať vdychovanie ako aj podnecovať k začatiu fajčenia u mladých ľudí. Malo by sa zabrániť opatreniam zavádzajúcim neodôvodnené rozdiely v zaobchádzaní s ochutenými cigaretami (napr. mentolové a klinčekové cigarety). Zákaz tabakových výrobkov s charakteristickou príchuťou neznamená úplný zákaz používania jednotlivých prídavných látok, ale ukladá výrobcom povinnosť znížiť prídavnú látku alebo kombináciu prídavných látok v takom rozsahu, aby prídavné látky neviedli ku charakteristickej príchuti.

Inými slovami, tabakové výrobky majú chutiť a mať charakter tabakových výrobkov, aby neprišlo k zavádzaniu spotrebiteľa a aby spotrebiteľ mohol spraviť skutočne slobodnú voľbu, ktorú R. Sulík tak rád a často spomína. Navyše pri mentolových cigaretách ide o produkt, ktorý bol priemyslom špecificky vymyslený za účelom zlákať mladých ľudí k fajčeniu a vyrobil tak z nich budúcich zákazníkov.

3 nezávislé vedecké výbory doručili komisii štúdiu (http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_031.pdf), ktorá okrem iného obsahovala aj nasledovné informácie:

• Mentolová príchuť nabáda k hlbšiemu vdychovaniu dymu a tak nepriamo podporuje návykovosť týchto cigariet a uberá z pociťovanej sily dymu.

• Mentol rovnako znecitlivuje a na pocit ochladzuje sliznicu, čím môže zamaskovať prvotné symptómy chorôb spôsobených fajčením tabaku.

Americká Správa potravín a liečiv (známejšia pod názvom FDA alebo Food and Drug Administration) vydala štúdiu:

• Mentolové cigarety sú spojené so zvýšenou mierou závislosti

• Fajčiari mentolových cigariet preukazujú väčšiu mieru závislosti na nikotíne a sú menej úspešní v pokusoch o skoncovanie s užívaním cigariet

• Chladiace a anestetické účinky mentolových cigariet, ktoré zjemňujú tabakový dym sú dôkazom toho, že v prípade mentolových cigariet ide o väčší spoločenský zdravotný risk ako v prípade nementolových cigariet.

• Mentolové cigarety sú asociované so zvýšenou mierou iniciácie fajčenia u mladistvých a mladých dospelých.